Hul eik registrert ved Mostun

Like utenfor dørene til Mostun ligger en stor og hul eik. Dette er en hel by full av biologisk mangfold.

Eika er trolig det treslaget i Norge som har størst mangfold av arter knyttet til seg. Så mange som 1500 ulike arter kan holde til i de gamle kjempene! Mange av disse artene – både sopp, lav og insekter – er avhengige av eika for å leve.

Derfor er det ikke rart det er viktig å ta vare på de flotte og viktige trærne! En torsdag i oktober hadde vi besøk av professor Anne Sverdrup-Thygeson. Hun er en av Norges største eksperter på gamle eik. Sverdrup-Thygeson ble begesitret da hun oppdaget en hul eik like utenfor Mostun.

Eika er så stor at den innfri kriteriet for hole eiker som utvalgt naturtype. Eika ved Mostun har ikke synlig hulrom, men den måler 324 centimeter i omkrets og er dermed å anse som en særskilt verneverdig eik.

Etter oppfordring fra Sverdrup-Thygeson og Audun Steinnes hos Fylkesmannen, er eika nå registrert i Fylkesmannens oversikt over hule eiker i Rogaland.

Du kan lese mer om hule eiker i denne brosjyren fra Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Rogaland.

Eika rager i fin høstdrakt utenfor Mostun.