Hurra for Randaberg!

Politikerne i Randaberg kommune har vedtatt at Hålandsholmen i Hålandsvatnet, Visteholmen i Vistevika og Ryggmyra skal sikres som naturvernområder. Vi roper tre ganger hurra for Randaberg!

Vedtaket i kommunestyret nå i mai har en forhistorie. Allerede i 2006 møtte Naturvernforbundet og Randabergs Erling Sømme Kielland politikerne i kommuneplanutvalget for å presentere verneverdier i kommunen. Blant forslagene våre var Ryggmyra, Hålandsholmen og Visteholmen. En stund så det ut til at politikerne ville vente med vernespørsmålet til neste revisjon av komuneplanen, men nå har de heldigvis ombestemt seg. De tre områdene inngår i kommuneplanen for 2009-2022, og vedtaket skal følges opp med reguleringsbestemmelser. Det vil i praksis bety ilandstigningsforbud i hekketida på Hålandsholmen og Visteholmen og skjøtselstiltak på Ryggmyra.

Randaberg er ved siden av Stavanger de eneste kommunene i fylket som har gjort egne vernevedtak.

Ryggmyra er et sjeldent syn på Jæren. I juli er myra dekket av torvmyrull.