Husk årsmøtet 31. mars!

Naturvernforbundet i Rogaland holder sitt årsmøte i Stavanger Turistforenings lokaler i Kannik mandag 31. mars kl. 18:00. Alle medlemmer er hjertelig velkomne!

Dagsorden:

-Godkjenning av regnskap 2007 og budsjett 2008

-Godkjenning av årsmelding 2007 og arbeidsplan 2008

-Valg av styre

-Årsmøteuttalelse


Enkel bevertning