Hva går pengene til?

Norges Naturvernforbunds store fortrinn i naturvernarbeidet ligger i et stort nettverk av frivillige i lokal- og fylkeslag.Inntektene bidrar til at frivillige kan gjøre en aktiv innsats for natur, menneske og miljø. Omtrent halvparten av kontingenten går til lokal- og fylkeslag.

Pengene brukes der hvor behovet til enhver tid er størst. Naturvernforbundet bruker ikke penger på sjøl å opprette verneområder eller på å rydde opp i forurensning, men på å avdekke miljøsynder, informere om hva som må gjøres for miljøet, utfordre folk til handling og kreve at myndigheter og andre ansvarlige gjør nødvendig innsats.