Hva lever egentlig i Mosvatnet?

Mange turgåere har nok lurt på det. Her forsøker skoleelever å finne svaret.

Mosvatnet er at distriktets mest populære turområde. Det er et yrende fugleliv i og rundt vannet, og det er et viktig våtmarksområde. Men hva finnes egentlig under vannet?

Det fikk tredje- og fjerdeklassinger i oppgave å finne ut. I samarbeid med Rogaland Fylkeskommune inviterte Naturvernforbundet i Rogaland og Mostun natursenter syv skoleklassert til å lære mer om livet i Mosvatnet og om vannmiljø generelt. 

Opplegget startet med en økt inne på Mostun natursenter, hvor Rudolf Svensen fortale og viste bilder av økosystemer i hav og innsjøer og om miljøproblemene artene er utsatt for, med Mosvatnet som eksempelvann.

Etter økten inne, var det feltarbeid ute i og ved Mosvatnet. Her fikk elevene utdelt feltutsyr for å hente opp insekter, fisk og annet som kunne finnes i mudderet langs bredden. Funnene ble studert og analysert, og elevene fikk hjelp til å finne ut hvilke dyr de hadde funnet, og hvorfor de lever i nettopp Mosvatnet. Hva kjennetegner et rent og sunt vann? Hvorfor er ikke Mosvatnet det? Hvilken kvalitet er det på vannmiljøet i Mosvatnet, og hvorfor har vannet blitt som det er. Mosvatnet ble sett på som et eksempel og satt inn i en større sammenheng om vannmiljø.

Til slutt laget elevene en utstilling av funnene sine.

191 elever deltok på opplegget.

Og hva fant de ut?

At det ikke er mye stor fisk i Mosvatnet, men det er fullt av en artig fisk som heter trepigget stingsild. Ellers lever det mye insekter i vannet, som for eksempel vårfluelarve, buksvømmer, mygglarve, gråsugge og vannkalv. Elevene fikk også lære at Mosvatnete er et sterkt forurenset vann, og det kan du lese mer mer om her.