Hva nå, Sandnes?

Alle som har drømt om sjøkabel fra Forsand til Stavanger, kan glemme det. Mest sannsynlig går NVE for en ny 420 Kv linje over Lutsivassdraget og Lifjell. Så hva mener Sandnes om det?

Et nesten enstemmig bystyre i Sandnes har avvist alle alternativene som Lyse og Statnett har konsesjonsøkt. Politikerne har heller ingen tro på utredning av et nytt alternativ 6 som betyr at høyspentlinja går til Stokkeland trafostasjon og derfra nordover til Stavanger.

I to dager har NVE med vassdragsdirektør Per Sonerud i spissen, befart de omsøkte linjetraseene i Forsand og Sandnes. Før jul kommer NVE til å be om tilleggsvurderinger fra konsesjonssøkerne. Deretter blir det en begrenset høring, før NVE i første halvår neste år sender sin innstilling til statsråd Tord Lien i OED. Den endelige beslutning blir fattet av Regjeringen og kan ikke påklages.

Det er altså  nå løpet går, og Sandnespolitikerne stiller ikke en gang til start. Det er uklokt. Sandnespolitikerne bør stille seg skulder til skulder med alle som som kjemper innbitt for å hindre luftspenn over Lutsivassdraget og Lifjell. Det er her slaget kommer til å stå, tror vi. 

Vi må anta at det koster en god del  ekstra å spare Lutsi og Lifjell for luftspenn. Hvor mye og hvilke løsninger som er aktuelle, vil forhåpentlig få rede på i tilleggsrunden som kommer. Vi må også anta at NVE har en smerteterskel for ekstrakostnader fordi Sandnes langt fra er det eneste stedet i landet som vil ha høyspent ute av syne og ute av sinn.

Hvis regionens befolkning, inkludert våre folkevalgte, skal ha noen som helst forhåpning om å berge friluftsområdene på Lifjell og Lutsi, må vi stå samlet. Da må Sandnespolitikerne melde seg på  igjen, og stå distansen ut.