Hva skjer med naturen i Lund?

Naturvernforbundet har skrevet brev til ordfører Kjell Erfjord i Lund kommune og stilt spørsmål om flere byggeprosjekter i verdifulle naturområder. Det gjelder blant annet utfylling i et vakkert elvedelta på Holamoen i Moisåna og vegbygging i en flott eikekskog ved Hommafossen ved Heskestadvatnet.

Tap av biologisk mangfold- brev til Lund kommune