Hva vil kommunen med Mosvatnet?

Det er spørsmålet park- og veisjef Torgeir Esig Sørensen skal besvare på Mostun natursenter på torsdag (20.september). Foredraget starter kl. 19 og det er fri adgang. Alle Mosvatnets venner bør kjenne sin besøkelsestid!

Mosvatnet er Stavangers best besøkte friområde med mer enn 1 million årlige brukere. Det er samtidig en  av Rogalands mest artsrike innsjøer med flere sjeldne fugler og planter. Hvordan vil kommunen ta vare på artsmangfoldet i et område som blir presset fra mange kanter og interessser?

Kommunen har laget en mulighetsstudie for Mosvatnet  som på sikt skal følges opp med en reguleringsplan. Torgeir Esig Sørensen skal informere om kommunens tanker og planer for forvaltningen av området, og det blir god anledning til spørsmål og innlegg.

Vi åpner dørene kl. 18.30 og runder av kvelden ca kl. 20.30. Foredraget starter kl. 19.00. Det er fri entre,enkel servering, informasjon- og salgsstand. Husk kontanter.

«Bli kjent tilbud» for nye medlemmer. Kr. 200,- og kr 100,- for medlemskap til og med 2013!