Hvordan kan vi få de artsrike slåttemarkene tilbake?

Slåttemarkene er en del av vår nasjonale kulturav som er i ferd med å forsvinne. De gamle ugjødsla slåtteengene har flere sjeldne planter og insekter som kan bli utryddet. Hva kan vi gjøre for å skjøtte slåttemarkene slik at det unike naturmangfoldet kan bevares. Hva blir gjort i Rogaland? Og kan vi etablere blomsterrike slåttemarker i byene? v/ botaniker Audun Steinnes, rådgiver Birgitt Harstad og naturforvalter Rune Søyland