Hvordan skal Ryfast-sølet ryddes opp?

Naturvernforbundet krever tydelg svar fra Statens vegvesen etter nok en Ryfast-skandale.

  • Dette debattinnlegget, skrevet av Håkon Fossmark, daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland, sto på trykk i Stavanger Aftenblad 10. novembr 2014.

Gjennom hele sommeren og høsten har det blitt observert store mengder plastfiber som flyter rundt og forsøpler Rogalands fjorder. Nå kommer det altså fram, og det er kanskje ikke noen stor overraskelse, at Ryfast står bak.

Det er provoserende å se hvor lettvint Ryfast-ledelsen ser på den alvorlige forsøplingen. Best kommer det til syne når delprosjektleder Anne-Merete Gilje uttaler til Aftenbladet at «…det er mogleg at nokre plastfibrar kan ha skvulpa over kanten i store bølgjer eller blitt tatt av vinden

Nei, dette dreier seg ikke om «nokre plastfibrar». Det dreier seg om store mengder plastfiber som har forsøplet store deler av rogalandskysten, og som er observert fra Haugesund i nord til Stavanger i sør i flere måneder nå. Det sier seg selv at det skal mer enn «nokre plastfibrar» til for å tette motoren og sette redningsskøyte «Sjømann» ut av spill.

Vi vet, og jeg regner med Ryfast-ledelsen også vet, at plastfiber i sjøen er svært skadelig for det marine liv. Plast kan bli værende i miljøet i hundrevis av år før det brytes ned, og både fisk og fugl vil kunne forveksle Ryfast-avfallet med mat. Ryfast-avfallet har naturligvis ingen næringsverdi og kan føre til kvelning, fordøyelsesproblemer, falsk metthetsfølelse, indre skader og forgiftning for fisk og fugl.

Oppsiktsvekkende er det også at dette er et problem Statens vegvesen kjenner inderlig godt til. I 2012 ga vegvesenet ut en rapport som het «Spredning av plastfibre fra sprøytebetong – kartlegging av spredningsmåte og mottiltak». Dette som et tiltak for å redusere de negative miljøpåvirkningene fra tunnel-bygginger som Ryfast. I rapporten konkluderes det blant annet med at «Hovedproblemet med plastfiber i naturen er at nedbrytningsprosess tar meget lang tid. Med tiden deles de fiberstykkene i små partikler. Fugler, fisk, plankton og mange andre arter tar til seg dette som næring. Plast kan dermed akkumuleres i næringskjeden.»

Med en slik rapport i hånd, er det utrolig at en slik forsøpling finner sted igjen. Mest sier det om hvor lite miljøhensyn som blir tatt i Ryfast-prosjektet.

Naturvernforbundet i Rogaland forventer nå svar fra Ryfast-ledelsen: Hvilke konkrete planer har dere for å rydde opp i plastavfallet? Og hvordan skal dere forhindre flere slike miljøødeleggelser framover? 

Vi har fått nok nå.