Ikke bruk tvang på Lierdal gård

Naturvernforbundet ber Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland om å droppe planene for ekspropriering av Lierdal gård på Tasta.

Byens befolkning er best tjent med at eieren av Lierdal, Henning Stokka, får videreføre sitt arbeid med å restaurere og drive det unike kulturlandskapet på eiendommen. Naturvernforbundet foreslår at kommunens interesser blir ivaretatt ved å regulere Lierdal og de kommunale eiendommene som spesialområde kulturmiljø og naturvern.

NiR ber kommunen omregulere Lierdal gård – ikke ekspropriere

Synfaring på Lierdal gård