Ikke bygg her, Statoil!

Den siste rest av våtmarksområdet på Forus forsvinner om Statoil bygger ut tomta si på Svanholmen. Myra har ligget i fred i flere ti-år og hadde i sommer en betydelig hekkebestand av hettemåke. Det er også observert hekkende sivhøne i den sjeldne myra som ligger som en fredet, grønn plett mellom moderne kontorbygg.

Det er nesten ingen ting som  minner om hva Forus en gang var før utbyggingen av industriområdet startet på 1970-tallet. Den opprinnelige innsjøen Stokkavatnet var tappet ut allerede i 1906. Arealet ble tatt i bruk til jordbruksformål, men store arealer var myrete og lite egnet for jordbruket. Under siste krig ble det bygd flyplass og flere militære anlegg. På 1970-tallet ble motorveien bygd gjennom området og samtidig ble arealer innkjøpt for industribygging. Etter 50 år med bygging er hele det gamle Stokkavatnet bebygd med asfalt og betoing.

Men en liten myrrest har fått ligge i fred, takket være tomteeieren Statoil. Mens andre ubebygde tomter er fylt igjen med stein og grus har Statoil ikke rørt tomta som ligger rett sør for Statoil bedriftsbarnehage ved Svanholmen. På denne fredelige , grønne og fuktige flekken har flere av områdets fortrengte fauna funnet sitt leveområde. I sommer hekket det anslagvis 50 par hettemåker. Kilder forteller også at det har hekket sivhøne i den fuktige krattskogen. Begge artene er oppført på den nasjonale rødlista over truete arter. 

Men nå kan det spøke for Forus-områdets aller siste myrrest. Statoil har signalisert at det vil bebygge tomta som det har eid i flere tiår. Det vil være trist og tragisk for fuglene som har funnet et trygt og godt leveområde mellom  kontorblokkene på Forus. Og det vil det være trist for Forus-områdets kulturhistorie. Her kan man bevare en historisk rest av området slik det så ut i årtier. Det vil være et stort aktivium for et næringsområde som har radert ut alt som minner om Stokkavatnet og myrene. 

Kanskje Statoil kan løse sitt utbyggingsbehov ved å tenke helt nytt? Hva med å effektivisere og bygge på kontorarealene ved hovedkontoret Forusbeen? Det vil gi Statoil et pluss i sitt omdømme på mer enn en måte.

Så kan myra ved Svanholmen bli naturrservat til glede for de ti-tusener av mennesker som jobber og besøker Forus hver dag!