Ikke mer laks uten lukkede anlegg

Oppdrettsnæringen og politikerne ser for seg å doble lakseproduksjonen i Rogaland. Gjerne det, men da må laksen i lukkede anlegg.

«For laks går det fint an å doble produksjonen i Rogaland, bærekraftig», sa administrerende direktør i fiskefôrprodusenten Skretting, Erlend Sødal, da han hadde besøk av rogalandspolitikerne nylig.

Heldigvis la Sødal til ordet «bærekraftig». For bærekraftig lakseoppdrett er i dag synonymt med lakseoppdrett i lukkede anlegg.

Millioner har rømt

Problemene med lus, rømming, avfall og kjemikaliebruk er nå så omfattende at det ikke er forsvarlig å opprette ett eneste nytt oppdrettsanlegg – med mindre det er et lukket anlegg. De siste årene har millioner av oppdrettsfisk rømt fra norske oppdrettsanlegg. Uavhengige eksperter mener det er gode grunner til å anta en grov underrapportering, noe som ved flere tilfeller er avslørt. Den samme underrapporteringen gjelder lakselus.

Lukkede anlegg vil gjøre det vanskeligere for fisken å rømme og lusa å spre seg. I tillegg vil kloakken fra anleggene, som i dag tilsvarer samme mengde som fra 17 millioner mennesker, samles opp og håndteres som spesialavfall – og i tillegg gjenvinnes som bioenergi. I dag sendes kloakken urenset ut i de en gang så rene fjordene våre.

Sjøørret full av lus

Heller ikke fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal er snau på oppdrettsnæringen vegne. «Det er en voksende og god næring, som kan bli et stort nytt eventyr», mener fylkesordføreren.

Det er forståelig at fylkesordføreren ønsker å skape nye arbeidsplasser i fylket. Men det er viktig at Ege Tengesdal ikke glemmer at hun også har et ansvar for å ta vare på miljøet i fylket sitt. Hun har blant annet et spesielt ansvar for å ta vare på villaksen og sjøørreten.

Da Havforskningsinstituttet nylig gjorde en kartlegging av sjøørret langs norskekysten, var tallene deprimerende – også i Rogaland. I Årdalsfjorden var 95 prosent av sjøørreten som ble sjekket infisert av lus, og det var i snitt 28 lus per ørret. I Erfjorden var 88 prosent av sjøørreten infisert, mens i Hellvik var 73 prosent av ørreten plaget av lakselus. Dette er svært høye og skremmende tall. Fylkesordfører Ege Tengesdal har et ansvar for at sjøørreten i Rogaland ikke blir utryddet av lakselus. En god start er da å kreve nye oppdrettsanlegg skal være lukkede.

Ryfylkebassenget og rogalandsfjordene er for verdifulle til å bli brukt som søppelplass for oppdrettsnæringen.

Les også: Landsmøtet krever lakseoppdrett i lukkede anlegg