Ikke rør den hellige kua

I Stavanger er bilen en hellig ku. Hellige kyr skal ikke slaktes, mener byens sentrale politikere. Derfor blir det ingen gjentakelse av Bilfri søndag neste år.

4.september i år ble regionens bilkjørende befolkning bedt om å la bilen stå og å ta bussen, sykkelen eller beina fatt. Det var det nesten ingen som gjorde. Resultatet ble fullstendig trafikk-kork og rasende bilister. 

Forslaget om Bilfri søndag ble fremmet av lederen i miljøutvalget, Kjell Erik Grøsfjeld (H). Han fikk på pukkelen og er ikke lenger leder av miljøutvalget. «Grønne Grøsfjeld» som han ble kalt av Rogalands Avis, ble kanskje for grønn for Høyre?

Alle som gjennomfører et nytt og stort arrangement vet at mye kan gå galt. Men de fleste får muligheten til å lære av feilene. Bare ikke Bilfri søndag. Flere åpne veier og bedre informasjon ville helt sikkert gjort det rimelig uproblematisk å stenge noen hundre meter av Motorveien noen timer en søndag. Men det får vi aldri vite. Bilen må fram, må vite. Over alt og alltid. 

Høyre ville redde ansikt ved å arrangere Bilfri søndag i sentrum. Det ville ikke føre til særlige ulemper for bilistene, nemlig. Da var det like godt at hele Bilfri søndag-konseptet ble senket en gang for alle. 

Å redusere biltrafikken i Stavanger er alle som står i bilkø opptatt av. Det betyr at noen flere av oss må endre adferd. Vi må bruke bil mindre, kjøre mer buss eller ta  sykkelen fatt. Det kalles trendskifte i kommunens ambisiøse klima- og energiplan. Men hvordan i all verden skal man innfri planens klimamål når det ikke en gang er mulig å stenge en bitteliten bit av Motorveien noen timer en søndag – en gang i året?