Ikkje bygg ut Juvsåno i Suldal

Skaravatnet og Juvsåno søraust for Nesflaten i Suldal kommune er ein viktig del av det verna Hamrabøvassdraget. Området er ein urørd «øy» med store kvaliteter for friluftsliv, oppleving og biologisk mangfald. Haugaland Kraft AS har søkt om å bygge kraftverk her. Det vil Naturvenforbundet på det sterkaste frarå.

Høyringsuttale til NVE -Juvsåno, Suldal kommune