Info om organisasjonene

Info om organisasjonene vi samarbeider med…

Naturvernforbundet i Rogaland (NiR)

Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. Fylkeslaget i Rogaland ble stiftet i 1928 og har 1200 medlemmer (2012). Foreningen har kontor-, møte og lagerlokaler på Mostun og en ansatt daglig leder.

Linkadresse: http://naturvernforbundet.no/rogaland/


Norsk Ornitologisk Forening (NOF)

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) ble stiftet i 1957, og er en frivillig naturvernorganisasjon med hovedvekt på fugler og fuglevern. Foreningen har fylkeslag i Rogaland og flere lokallag. Lokallaget for Stavanger og Omegn er samarbeidspartner i Mostun natursenter.

Linkadresse: http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/rogaland/

Norsk Botanisk Forening (NBF)

Rogalandsavdelingen av Norsk Botanisk Forening ble stiftet i 1962, og har som siktemål å fremme interesse for naturen generelt og viltvoksende planter spesielt. Vi er også opptatt av å ivareta plantenes voksesteder slik at den rike floraen i Rogaland kan bestå og bli til glede for våre barn også. Vi er i dag ca. 100 medlemmer.

Linkadresse: https://sites.google.com/site/botaniskrogaland/