Ingen båthavn i Hillevågsvatnet

En av Stavanger Arbeiderpartis fanesaker i valgkampen var etablering av en midlertidig båthavn langs friområdet i Strømvig, ved utløpet av Hillevågsvatnet. Naturvernforbundet og flere andre høringsparter har gått mot ideen som ble lansert i kommunedelplan for nye småbåthavner. Nå har fylkesmannen i Rogaland gjort det klart at det vil fremme innsigelse mot forslaget dersom det blir fremmet.