Ingen bønn for eikeskogen

Naturvernforbundets ble ikke bønnhørt av kommunestyret i Gjesdal. Et flertall av politikerne godkjente planene for boligbygging i eikeskogen på Bruhammaren ved Ålgård sentrum. Dermed blir ca 120 av 210 eiketrær felt samtidig som forbindelsen med eikeskogen på Hamaren blir innsnevret til en smal korridor.

Les vårt innspill til Gjesdal kommune fra mai 2006, og fotoreportasje i Rygjavern.