Ingen dam i Lierdal

Det blir ingen salamanderdam i Lierdal. Ihvertfall ikke med Vegvesenets støtte.

Vegvesenets skal sprenge borte et stykke av Lierdal på Tasta når Eiganestunnelen skal bygges. Siden det ligger en salamanderdam tett inn til vegskjæringen, ble Vegvesenet bekymret for om vannet vil forsvinne. Og uten vann går det dårlig med salamanderne i dammen.

Derfor ville Vegvesenet, prisverdig nok, komme en eventuell lekkasje i forkjøpet. Det skal skje ved å samle salamanderne inn og sette dem ut i en trygg lokalitet på Tastavarden. Vegvesenets har søkt Miljødirektoratet om tillatelse til flytteoperasjonen og har fått det.

Naturvernforbundet mener det er altfor defensivt. En mulig tapt lokalitet må erstattes med en helt ny, mener vi. Det er mangelen på egnete lokaliteter som først og fremst truer småsalamanderens eksistens i Stavanger. Derfor vi tok kontakt med grunneier Henning Stokke som eier en fuktig beiteteig nederst i Lierdal, på den såkalte Hestemarka. Stokke ville gjerne gi tillatelse til å anlegge en egnet dam for småsalamander og andre fugler og dyr som tiltrekkes av dammer. Men Vegvesenet ville ikke være med på prosjektet og nøyer seg med å flytte salamander fra en salamanderdam til en annen.

Det er mulig det tar seg fint ut i Vegvesenets miljøregnskap. Men noe vesentlig bidrag til å sikre småsalamanderens framtid i Stavanger er det ikke.