Ingen oljelasting i dårlig vær

I forbindelse med oljeutslippet fra en bøyelaster ved Statfjord A, har Naturvernforbundet stilt krav om at oljelasting av skip ikke kan skje dersom bølgehøydene er større enn det oljevernutstyr kan håndtere.

Firetusen tonn olje gikk i sjøen da en slange brøt av tvers, og oljevernberedskapen kunne ikke annet gjøre enn følge oljeflaket. Flaket ble brutt ned i løpet av få dager, konsekvensene kunne blitt langt mer dramatiske dersom et slikt søl hadde skjedd nærmere kysten. En samlet miljøbevegelse mener utslippet på Statfjord A må bety nei til oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen.