Innsigelse til Ulvarudlå

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til tre reguleringsplaner som omfatter Lyses planlagte vindkraftverk på Ulvarudlå i Time og Bjerkreim kommuner. Sjekk saken her: http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=36570&amid=1794674 Fylkesmannen støtter fylkesdelplanen for vindkraft og sier nei til seks av sju omsøkte vindkraftprosjekt i Sør-Rogaland.

Brev frå Fylkesmannen