Interessert i naturvern og friluftsliv?

Samarbeidsnettverket Forum for Natur og Friluftsliv i Rogaland søker koordinator i ca 30 prosent stilling.

Koordinator vil få kontorplass hos Naturvernforbundet i Stavanger. Ny søknadsfrist er mandag 9. februar 2009

Vil du vite mer? Kontakt Erik Thoring på tlf 416 83 238

Mer info finner du også på FNF-nett

Utlysning