Ivrige bekjempere av invaderende arter

7. klassingene ved Tjensvoll skole har denne uka vært på Mostun natursenter og lært om biologisk mangfold, truede og invaderende arter. De ivrige elevene fikk praktisk erfaring med å bekjempe den uønskede hagerømlingen prydbringebær.

Elevene fra Tjensvoll skole er testklasser for det nyutviklede undervisningsopplegget om biologisk mangfold som Mostun natursenter tilbyr 5.-7. klassingene i Stavanger. Opplegget begynner med en kort forelesning innendørs, før elevene er med på en svært aktiv natursti ute. Tilslutt får elevene «hands on» erfaring med hvordan man bekjemper den invaderende arten prydbringebær. Fra å være en prydbusk i folks hager har prydbringebæra spredd seg effektivt til store områder ved Mosvatnet. Hagerømlingen danner nå tette kratt langs vannet, og utkonkurrerer de opprinnelige arten som vokste der. Som elevene lærte i løpet av undervisningsopplegget – dette liker vi ikke! Derfor klippet de med liv og lyst ned de taggete prydbringebærene slik at de stedegne artene skulle få en sjanse til å komme til. Tilbakemeldingene fra lærer og elever var positive; «Det var kjempekjekt! Jeg synes det var interessant og lærerikt!» roste en elev. Flere av elevene var veldig interesserte i å skaffe seg sommerjobb med å klippe prydbringebær, så det er tydelig at praktisk naturvernarbeid falt i smak hos 7. klassingene.