Ja til mer jernbane, nei til E39 over Høgjæren

Naturvernforbundet i Rogaland mener det er en svært dårlig idé å bygge ny firefelts motorvei gjennom viktige natur- og friluftsområder.

Det utredes nå ulike alternativer til ny fire felts motorvei(E39) på strekningen Ålgård – Kristiansand. Blant alternativene som utredes, er ny vei over Høgjæren. 

Årsmøtet til Naturvernforbundet i Rogaland mener det er en dårlig idé satse på nye motorveier.

– Av hensyn til klima, miljø og natur trenger vi nå en satsing på dobbeltspor for jernbanen til Kristiansand heller enn mer vei, sier Håkon Fossmark, daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland(NiR).

Store nye arealer vil legges under asfalt ved veiutbygging. Størst blir selvsagt inngrepet om en velger alternativet over Høg-Jæren, som nå hastevurderes. Her finnes verdifulle friluftsområder, viktige kulturlandskap, store arealer med verneverdige naturtyper og særpreget flora. Og ikke minst kystlyngheiene og store myrområder med sitt rike plante- og dyreliv.

Uansett hvilke alternativer til ny E39 som velges, vil det bety økt bilbruk

– Dette er noe vi trodde det var politisk enighet om å unngå i tiårene framover, sier Fossmark, som likevel ser nødvendigheten av en skånsom trafikksikker opprustning av eksisterende E39.

Det klima, miljø og natur trenger nå er ikke mer forurensning, men at den åpenbare løsningen, en satsing på miljøvennlig jernbane velges. Vi må øke tempoet på bygging av dobbeltspor til Kristiansand, i første omgang å forlenge dobbeltsporet til Egersund, mener Naturvernforbundet.