Ja til natur, nei til plen

Stavanger kommune vil lage mer plen og park ved Mosvatnet. Det skal skje på bekostning av områdets verdifulle og artsrike plante- og dyreliv. Galskap, mener Naturvernforbundet som nå oppfordrer byens Mosvatn-venner om å gi beskjed direkte til politikerne.

I disse dager viser Naturvernforbundet utstillingen «Norsk natur – vill, vakker og sårbar» ved Mosvatnet . Det er en sterk oppfordring om å ta vare på truede arter og naturtyper i norsk natur. I og ved Mosvatnet er det registrert flere truete arter av planter og fugl. Flere av disse artene har kommunen altså tenkt å utrydde ved å hogge ned sumpskog for å lage plen. Planen er en eneste stor provokasjon mot alle nasjonale og lokale mål om å ta vare på verdifullt naturmangfold. 

Vi er opprørt og vi håper du også er det. Vi gjør noe med, og vi håper at du også vil bruke et-par minutter på å sende en protest til byens politikere. Last ned vår flyer og les mer