Ja til Svåheia vindkraftanlegg

Naturvernforbundet er positiv til søknaden fra Dalane Vind AS om å bygge vindkraftanlegg på Svåheia i Eigersund. Det aktuelle området ligger innenfor «ja-områdene» i fylkesdelplanen for vindkraft i Rogaland.

Forbundet mener også at vindkraftprosjektet på Siragrunnen er «svært interessant». Naturvernforbundet frarår flere vindkraftprosjekt som ligger i fylkesdelplanens nei-områder.

Svåheia trafo og linje

Faurefjell vindkraftanlegg

Holmafjell vindkraftanlegg

Oksafjellet vindkraftanlegg

Skakksiå vindkraftanlegg

Stokkafjellet vindkraftanlegg

Svåheia vindkraftanlegg

Egersund vindkraftanlegg

Duefjellet vindkraftanlegg

Siragrunnen vindkraftanlegg- møller i sjø