Ja til turveg på Sørnes i Sola

Sola kommunes forslag om å bygge turveg langs Sørnes ved Hafrsfjord er lite kontroversiell. Turvegen er ikke i konflikt med viktige naturverninteresser, og det er stort pluss at turvegen er lagt utenom verdifulle Ytraberget og Indraberget. Naturvernforbundet forutsetter at kommunen i det videre arbeid med turveg unngår konflikter med naturverninteresser.

Les mer om saken i brevet fra Naturvernforbundet

Flere turvegprosjekter er under planlegging ved Hafrsfjord. Sørnes i Sola er første ut.