Jæren Arena på feil sted

Flytting av Bryne stadion til dyrka mark vest for riksvei 44 må ikke bli godkjent, mener Naturvernforbundet. Flyttingen vil skje i et område som ligger innenfor langsiktig grense for landbruk i fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren. Det nye stadionforslaget som har fått navn Jæren Arena, vil også bety flytting av et vernet vasdrag, Orrelva.

Flytting av Bryne stadion