Jæren-banner

Jæren har 22 av verdens viktigste våtmarker. Våtmarkene inngår i Ramsar-konvensjonen som Norge ratifiserte i 1974. Jæren våtmarkssenter ble opprettet i 2012 for å formidle kunnskap og opplevelser om våtmarkenes dyre- og planteliv.