Jernbane, jernbane, jernbane!

Bybane på Nord-Jæren må være den aller viktigste oppgaven i Nasjonal Transportplan for perioden 2010-2019, sier Naturvernforbundet i sin høringsuttalelse. NiR vil også ha dobbeltspor fra Ganddal til Eigersund, flere og lengre krysningsspor på Sørlandsbanen og utbedring av sporet gjennom Drangsdalen mellom Eigersund og Moi.

Kommentarer til nasjonal transportplan