Jordvernet må styrkes på Jæren

En urovekkende stor del av folkeveksten på Jæren de siste årene har skjedd i de mest sentrale jordbrukskommunene. I årene framover må utbyggingen i regionen skje på mindre produktive arealer slik at det beste jordbruksjord kan spares, foreslår Jordvernforeningen i Rogaland i en høringsuttalelse til rullering av fylkesdelplan for byutvikling på Jæren.

Brev til Rogaland fylkeskommune – Om Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling