Jordvernet seiret i Time

Bryne fotballklubb har forlatt sine planer om å bygge ny stadion på jordbruksjord vest for riksvei 44. Det aktuelle området lå innenfor den langsiktige grensen for landbruk som er trukket i fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren. Bryne FK vil istedet bygge stadion på et regulert industriområde på Håland, sør for Bryne sentrum. Se også 18.05.2006