Jørpelandselva – lisvnerven i byutviklingen

For ikke lenge siden vedtok «de Jørpeland» at tettstedet Jørpeland skulle være byen i Ryfylke. Med by følger ønske om urbanitet, vekst, sikker arkitektur og gode møtesteder. De som påstår de kjenner byer, mener at en by må ha tre T`er tilstede for å lykkes i å utvikle byen; teknikk, talent og toleranse.

Kikker jeg litt inn i fremtiden, tror jeg ganske bestemt at Jørpeland kan utpekes til en av vekst vinnerne i randsonen rundt Stavanger. Med realiseringen av Ryfast vil Jørpeland kunne bli en betydelig del av et felles bo- og arbeidsmarked i Midt-Rogaland. Samtidig kan Jørpeland tilby unike bo- og oppvekstkvaliteter i godt beliggende boligområder, preget av flott utsikt, gode solforhold og ro samt nærhet til sentrum av Jørpeland. Men det er nærheten til naturen og «stille» rekreasjonsområder som er veldig påfallende når en kommer fra det travle Nord-Jæren. På Jørpeland er fjord, fjell og friluftsområder i fleng og nesten som en gave midt i bybildet ligger Jørpelands elva der og skaper liv og mangfold. Elva innbyr til kvaliteter de fleste andre byer bare kan drømme om. Vann betyr mye i et bymiljø. Byer som Sandnes, Bryne og Stavanger har gjort mye eller kommer til å gjøre mye for å legge til rette for få nærkontakt med vannet i sentrum som en veldig viktig strategi i byutviklingen. Jeg nevner den pågående opprusting av byparken ved Breidavatnet og den blå promenade i Stavanger, samt Sandve/Storåna og indre Vågen i Sandnes, tilslutt mølleparken og Sandtangen i Bryne som gode eksempel. Jeg er ikke i tvil om at muligheten Jørpelandselva innehar innen turgåing, rekreasjon, ørret og laksefiske, bading, kulturhistorie, kulturminner, landskapsopplevelse og som selvstendig byrom og estetisk element er kvaliteter som vil være en av suksessfaktorene for utviklingen av byen Jørpeland fremover. Vi får bare håpe «de Jørpeland» har nok talent og toleranse til å videreutvikle elva og byen til beste for Jørpeland og dens fremtidige generasjoner.

Av Ståle Undheim, Naturvernforbundet i Rogaland.

Relaterte saker:

Jørpelandselva er Ryfylkebyens perle (PDF-plakat)