Juss i miljøkampen

Bruk lover og regler i kampen for et bedre miljø, oppfordrer Naturvernforbundet. Verktøyet ligger der, men det det blir for lite brukt. Det vil Naturvernforbundet gjøre noe med ved å åpne et nettstedet miljojuss.no.

På denne nettsiden gir Naturvernforbundet deg enkle trinnvise bruksanvisninger for hvordan du kan bruke norske lover til å beskytte natur og miljø.

Målet er å gjøre det enklere å stoppe forurensing og redusere nedbyggingen av norsk natur.

Veilederne er bygget på erfaringer fra gode måter å bruke norske lover, på områdene der naturvernere er mest engasjert. De inneholder også vurderinger om når det ikke er lurt å bruke lovverket.

Rogaland har flere bidrag på nettsiden. Vi presenterer erfaringer fra arbeid med skogsbilveger i Suldal, nydyrking på Jæren, Preikestolen nasjonalpark og svarthalespove. Disse saken finner du i menyen under eksempelsaker.