Kabelferje til Gauselholmen

Naturvernforbundet frarår bygging av gangbru til Gauselholmen i Stavanger. Ferdsel i vinterhalvåret vil være sterkt negativt for fuglelivet i det siste gjenværende gruntvannsområdet i Gandsfjorden. Forbundet foreslår istedet kabelferje som kan gi folk tilgjengelighet til holmen i sommerhalvåret.

Kommentarer til reguleringsplan for strandsonen, Hinna

I forgrunnen  Boganesholmene, bak Gauselholmen og lengst bak industrien på  Forusstranda