Kampen for Jørpelandsvassdraget til tross!

Samtlige naturvern- og friluftslivorganisasjoner har rettet sterke henstillinger til Helen Bjørnøy og Odd Roger Enoksen om å gå inn for opprustningsalternativet. Likevel har Jørpeland Kraft as i statsråd i dag 15.12.06 fått tillatelse til utbygging av Jørpelandsvassdraget.

Kraftsosialisten Tore Nordthun smilte bredest av alle fredag 15 desember. Denne dagen kunne Arbeiderpartiets «miljøpolitiker» på Stortinget konstatere at han hadde lykkes i gjøre jobben for Lyse og Scana. Regjeringen temmer Jørpelandselva og fyller lommene til Lyse og Scana. Nok en gang har den hellige alliansen av næringliv, politikere og fagforeninger utmanøvert miljøbevegelsen. Det er verdt å merke seg at Arbeiderpartiets førstedame, Eirin Sund, er satt skikkelig på plass. Hun vant det første slaget i fylkesutvalget, men er siden blitt totalt overkjørt av sine egne. SV i Strand og i Rogaland har vært klinkende klare i favør av opprustningsalternativet. Men hva hjelper det når SV’ s bidrag i regjeringen er en av tidenes svakeste miljøvernministre? Helen Bjørnøy lot seg overkjøre i Hattebergvassdraget, og nå gjentar hun «suksessen». Det er åpenbart viktigere for SV å skaffe landet full barnehagedekning enn å oppfylle miljøløftene i Soria Moria-erklæringen. Miljø- og friluftsorganisasjonene i Rogaland sto samlet om et godt utbyggingsalternativ for Jørpelandselva. Vi hadde også god støtte i Jørpelandssamfunnet, men når pengemakta er stor og sterk taper naturen alltid. Det er derfor Rogaland har bygd ut mer enn 70 prosent av vannkrafta, og er i full sving med å legge de siste restene i rør. Det er det all grunn til å tro at den rød-grønne regjeringen vil bifalle. Kommentar av Erik Thoring, daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland

Link til Pressemelding fra OED

Pressemelding fra Den Norske Turistforening

Brev til Helen Bjørny fra Samarbeidsrådet for Naturvernsaker

Brev til Odd Roger Enoksen fra Forum for Natur og Friluftsliv Rogaland

Brev til Helen Bjørnøy fra Naturvernforbundet i Rogaland