Kjekt i Byparken

Strålende sol og tettpakket med folk i Stavanger lørdag 5.juni. Men få la turen innom organisasjonene som markerte Verdens miljøverndag i Byparken

 Naturvernforbundet markerte miljøverndagen med utstilling både inne og ute. Utstillingen vår fra 2006 om kystlyngheiene på Vestlandet hang på gjerdet til Rektorhagen på Kongsgård, mens utstillingen om truet naturmangfold i Rogaland sto inne i Sangsalen. Utenfor hadde vi stand med blant annet salg av fuglekasser. I samme område var det stands med Fremtiden i våre hender, STF, Arkeologisk museum. Stavanger friluftssenter og FN-sambandet.

Men det var mange konkurrende arrangementer i sentrum denne dagen, både Folkefrokost, trebåtmønstring i Vågen og Musikkfest på flere scener. Anslagsvis 50-60 var innom Naturvernforbundets stand i løpet av tre timer og det var noe i underkant av forventningene. Men hyggelig var det i sola likevel. 

__CPMMFILEID_URL__::8310::