Kjekt i skolegården

Det er kjekt å stå på stand nå folket strømmer til. Som tilfellet var på markeringen av FN´s internasjonale miljøverndag lørdag 4. juni. 1200 inntok økologisk frokost i Kongsgård skolegård og mange hentet åndelig føde fra Naturvernforbundets stand.

Det var til tider trangt i Naturvernforbundets store telt i skolegården. Et sted mellom 100 og 150 personer studerte vår  utstilling om naturmangfold i Rogaland og de mest interesserte  testet sine naturkunnskaper. Nivået viste seg å være oppløftende. 5 av 50 deltakere klarte 20 rette og full pott. De  øvrige hadde mellom  15 og 19 riktige svar.

Det vanket premier til alle, og bokgaver til de som svarte rett på alle spørsmål. Mange benyttet også anledningen  til å tegne medlemskap i Naturvernforbundet.  En god dag for oss og for alle de som lærte litt mer om Rogalandsnaturen.