Klager på Hamrabøveger

To grunneiere i Hamrabø i Suldal har fått tillatelse til å bygge hver sin landbruksveg ved det vernede Hamrabøvassdraget. Naturvernforbundet mener grunnlaget for tillatelsene ikke er tilstede og har påklaget byggevedtakene. Dersom politikerne opprettholder vedtakene går de til endelig avgjørelse hos Fylkesmannen.

Klage på vedtak om bygging av to landbruksveger i Hamrabøheia, Suldal kommune