Klager på småbåthavn i Ølen

Naturvernforbundet har påklaget vedtak i Vindafjord kommune om å bygge småbåthavn i en ubebygd strandsone innerst i Ølsfjorden. Båthavna vil rasere en stor uberørt tidevannsslette og uten at det foreligger opplysninger og vurderinger av naturtype og biologisk mangfold.

Småbåthavn i Vindafjord kommune