Klimaendringer på AmS

Arkeologisk Museum i Stavanger viser fotoutstillinga «Hard Rain» der temaet er globale klimaendringer og fattigdomsproblematikk. I samband med utstillinga arrangeres det også foredrag knyttet til temaet. Omtale av utstillingen og programmet forøvrig finner du på denne adressen: http://www.ark.museum.no/nyheter_2.htm

Om Hard Rain