Klimateater på Rogaland Teater

«Kosmisk frykt eller dagen da Brad Pitt fikk paranoia» av Christian Lollike


Ressursenen er ikke uutømmelige. Ozonlaget er i ferd med å bryte sammen. Verden er overbefolket. Isen smelter faktisk. Hva skal vi gjøre? Kan Brad Pitt redde verden? Kan Rogaland Teater redde verden? Kan du?

Les mer her: http://www.rogaland-teater.no/newsread/news.asp?docid=12334&wce=oppsetninger_detalj