Knock out i lagmannsretten

Norges Naturvernforbund og Arild Austerheim gikk på en real knock out i Gulating lagmannsrett. Retten har gitt Staten og grunneierne medhold på alle punkter i tvisten om Tjelmenvegen i Sauda.

Vedtaket i fylkeslandbruksstyret i Rogaland i 2004 er erklært gyldig og saksøkerne er idømt fulle saksomkostninger. I Ryfylke tingrett var det som kjent Naturvernforbundet og Austerheim som fikk fullt medhold.

Austerheim er, i likhet med Naturvernforbundet, overrasket over lagmannsrettens vurdering, og uttaler til Haugesunds avis at dommen skal ankes dersom dette er mulig.

Lenke til tidligere omtale av saken

Lagmannsrettens dom av 28.11.2008