Kom og tell fugler på Mostun

Mostun er et populært sted for vinterfugler. Men hvilke finnes? Søndag 25. januar kan du lære mer om fuglene – og bli med å telle dem!

Tid: Søndag 25. januar kl. 12-15

Sted: Mostun natursenter

Det er Norsk Ornitologisk Forening som arrangerer hagefugltelling, og du er hjertelig velkommen til å delta. Du kan enten bli med og telle hvor mange og hvilke fugler du ser, eller du kan komme for å lære mer om våre vinterfugler av våre hyggelige ornitologer Stein Tofte og Øyvind Gjerde. Det er også åpent i kafeen som vanlig, hvor vi selger vafler, kaffe og annet godt.

Ta med deg barn og bli med på dette spennende arrangementet. Inne er det også mulig å tegne og fargelegge fugler og planter for barna.

Hagefugltellingen arrangeres hvert år i slutten av januar, og er et samarbeid med andre nordiske landene. Danmark, Finland og Sverige har gjennomført opplegget i flere år enn i Norge, som var med for første gang i januar 2008. En av målsettingene med hagefugltellinga er å sette søkelyset på hvordan klimaendringene endrer artssammensetningen for overvintrende fugler i Norge og Norden, samt å synliggjøre foreningenes arbeid med fuglevern utad. Du kan lese mer her.