Kom og tell hagefugler

Hvilke fugler ser du i Mostun-hagen? Norsk ornitologisk forening arrangerer hagefugltelling og kafé. Velkommen!