Kommer du, Bård Vegar?

Naturvernforbundet takker regjeringen for autorisasjonen av Mostun natursenter og inviterer miljøvernminister Bård Vegar Solhjell til besøk. – Vi er ikke lite stolte over at en frivillig, medlemsbasert organisasjon får et så betydningsfullt oppdrag fra staten, skriver styret i fylkeslaget i invitasjonsbrevet til statsråden.

Autorisasjonen innebærer en bevilgning på ca 3,9 millioner fordelt over perioden 2012-2016. Midlene er tildelt Jæren våtmarkssenter (JVS) med Mostun natursenter i Stavanger som hovedbase. I JVS inngår også friluftsfyret Kvassheim og Orre friluftshus som begge driftes av Jæren friluftsråd.

Naturvernforbundet skal ha hovedansvaret for driften av JVS og vil i løpet av 1.halvår i år ansette en formidler/prosjektleder i full stilling. Den som blir ansatt skal ha sin faste arbeidsplass på Mostun, der vedkommende skal samarbeide med blant andre ornitologisk forening og botanisk forening.

I brevet til Solhjell lover  styret at «JVS skal bli fylt med aktiviteter, arrangementer og utstillinger som vil løfte befolkningens kunnskap, engasjement og forståelse for naturvern, med særlig vekt på våtmarkene».