Kommer du på mandag?

Har du sjanse til å ta fri fra jobb eller skole, bør du gjøre det mandag 17.januar. Da arrangerer næringslivet og naturvernet seminar med tittelen «Preikestolen nasjonalpark – en gullgruve for regionen? Seminaret holdes på Rosenkildehuset fra kl. 11 til 13. Meld deg på i dag og seinest søndag 16.01 kl 12.

Et par endringer har skjedd siden vi publiserte møtet på denne siden 4 januar. Lars Haltbrekken går ut og inn komer Hanne Sundbø fra Reisemål Ryfylke. Her har du det komplette programmet:

Nasjonalpark for Preikestolen – en gullgruve for regionen?

Vil en «Preikestolen nasjonalpark» være bra for næringslivet? Det spørsmålet stiller Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Naturvernforbundet, Forum for natur og friluftsliv (FNF) og Region Stavanger.
Dette er en viktig og aktuell sak med konsekvenser for reiselivsnæringen, natur og miljø, grunneierinteresser og lokaldemokratiet.

Velkommen!
Harald Minge/Elisabeth Lærdal Skuland

Veien til Preikestolen 2011!
Erik Thoring, Naturvernforbundet i Rogaland

Trenger Preikestolen nasjonalparkstatus?
Hanne Sundbø, Reisemål Ryfylke

Ja, nasjonalpark gir muligheter!
Kjell Helle Olsen, Stavanger turistforening

Ja, vi elsker nasjonalparker!
Simen Bjørgen, ordføreren i Lom forteller hvorfor fjellbygda elsker de tre nasjonalparkene som opptar 2/3 av arealet. Nasjonalparkene bidrar nemlig med 30 prosent av verdiskapningen

Nasjonalparker skal brukes, ikke bare vernes
Thor Flognfedt, reiselivsstudiene ved Høgskolen på Lillehammer

Nasjonalparksjefen med penger til turisme
Olav Nord-Varhaug, direktoratet for naturforvaltning

Kommunene har ordet
Ole Tom Guse, ordfører i Forsand, Bjørn Laugaland, ordfører i Hjelmeland og Ola Syrstad, rådmann i Strand

Kontaktpersonen for møtet: Harald Minge i Næringsforeningen, minge@stavanger-chamber.no, Dir. tlf.: 51 51 08 89.