Kommunene må med

Fylkesmannen i Rogaland har laget en nasjonal handlingsplan for sju kritisk eller sterkt trua karplanter. Det gjelder blant andre den mye omtalte jærtistelen som finnes lengst sør i Hå kommune. Naturvernforbundet er glad for handlingsplanen, men mener det blir viktig å ansvarliggjøre kommunene der de trua artene vokser.

 «Handlingsplan for dvergmarikåpe, saronnelikk, ekornsvingel, islandsgrønkurle, jærtistel og skredmjelt i Norge» omfatter arter som har sine voksesteder i Rogaland, nemlig Karmøy, Rennesøy, Hå og Hjelmeland. Enkelte av artene er under sterkt press og trenger aktive tiltak for ikke å bli utryddet. Naturvernforbundet mener det blir viktig å få med kommuner, grunneiere og innbyggere i et samlet løft for å sikre at bestandene overlever og ekspanderer.