Kommunene sitter på nasjonalpark-nøkkelen

Uten Forsand, Strand og Hjelmeland blir det ingen Preikestolen nasjonalpark. Det gjorde statens representant Olav Nord-Varhaug klart på et godt besøkt nasjonalparkmøte i Rosenkildehuset mandag 17.januar. – Direktoratet for naturforvaltning har verken planer eller mandat til opprette nasjonalpark i Preikestolområdet, fastslo han.

Dermed ser det dårlig ut for Naturvernforbundets verneforslag fra 2008. Forsand og Hjelmeland er kategoriske motstandere av planene. Det bekreftet Forsand-ordfører Ole Tom Guse og Hjelmelandordfører Bjørn Laugaland på møtet mandag. Politikerne i den desidert største kommunen av de tre, Strand, er trolig mer velvillig innstilt til nasjonalpark.

Direktoratet for naturforvaltning har ingen planer om å opprette flere nasjonalparker når nasjonalparkplanen fra 1993 blir sluttført i løpet av inneværende år. Hvis det skal bli aktuelt med nye nasjonalparker må intiativet komme fra kommunene. 

– Vi har fått en henvendelse fra fem kommuner som ønsker å opprette en nasjonalpark på Nord-Fosen i Trøndelag. Da kan det være grunnlag for sette i gang en verneprosess, uttalte Nord-Varhaug.

– Så Forsand, Hjelmeland og Strand må gjøre det samme dersom det skal være håp om en Preikestolen nasjonalpark?

-Det er korrekt.

Sp-ordfører i Lom, Simen Bjørgen, sto fram som en varm tilhenger av nasjonalpark. Han mente nasjonalparkstatus  var en knallsterk merkevare som bidro med betydelig verdiskapning i kommunen, Lom har tre nasjonalparker innenfor kommunegrensene. 

Møtet i Rosenkildehuset samlet over 60 deltakere og var arrangert i et samarbeid mellom Naturvernforbundet, Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Region Stavanger og FNF-Rogaland.