Kraftig protest mot vindkraftprosjekt

Her, langs Siragrunnen, går Norges viktigste fugletrekkrute. Nå er det søkt om å bygge vindmøller her. Naturvernforbundet er blant mange som protesterer.

Naturvernforbundet stilte med fire representanter da Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) var på sluttbefaring på Siragrunnen, på fylkesgrensen mellom Rogaland og Vest-Agder. NVE skal behandle en søknad fra utbygger Havgull om lov til å bygge et vindkraftanlegg til havs med 45 møller som rager 180 meter over havet.

Naturvernforbundet går sterkt mot denne utbyggingen, og det er flere grunner til det:

  • Vindmøllene vil stå midt i Norges viktigste internasjonale fugletrekk-korridor. Hundretusener av fugler passerer i en smal korridor, og denne går rett gjennom vindmølleområdet. Fugletrekket pågår i 10 av årets 12 måneder, og dette er fuglenes «E 39». Fugletellinger fra Lista fuglestasjon viser at 3/4 av alle fuglene som trekker forbi Sør-Norge går her.
  • Siragrunnen er et unikt gyte- og leveområde for fisk og sjødyr. Dersom det graves store grøfter til vindmøllene, vil dette ødelegge leveforholdene her. En tilsvarende grunne og fiskebanke finner du ikke maken til mellom svenskegrensa og Stadt.
  • Anlegget ligger så nær kysten at landskapet og strandsonen blir sterkt påvirket. Dette vil være ødeleggende for steder som Hidra, Åna-Sira, Sogndalstrand, Rekefjord og Nesvåg.

Du kan lese hele innspillet fra Naturvernforbundet i Rogaland her.

NVE-direktør Per Sanderud, til høyre, og Eirin Hivand Haneberg, styreleder i Naturvernforbundet i Rogaland, til høyre.

Under befaringen ved Siragrunnen kom det fram sterke protester fra en rekke fagmiljø. Riksantikvaren, fylkesmennene i Rogaland og Vest-Agder, Fiskeridirektoratet, Norges Fiskarlag, Norsk ornitologisk forening og Den norske turistforening – for å nevne noen.

– Her er det så mange og gode argumenter mot å bygge vindmøller. Jeg forventer at NVE tar disse på alvor og sier nei til prosjektet, sier Eirin Hivand Haneberg, styreleder i Naturvernforbundet i Rogaland.

Generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Esmark, har vært på mange slike befaringer tidligere.

– Men sjelden opplever jeg så mange og kraftige protester og en så unison tilbakemelding. Hvis ikke NVE sier nei til dette prosjektet, hvor i alle dager skal de si nei da, spør Esmark.

Under befaringen og debatten i etterkant, kom det også mye kritikk mot konsekvensutredningen som er utført.

NVE sendte vassdrags- og energidirektør Per Sanderud til befaringen, og direktoratet har planer om å ta en beslutning i løpet av desember 2014.